Kontakt

Sme tu pre vás

Adresa

Trnavská cesta 13
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Telefón

02/555 67 839
02/555 67 840

Štatutárni zástupcovia

Ing. Ivan Šurina – konateľ
surina@tdi-kompleting.sk

Ing. Miroslav Síbert – konateľ
sibert@tdi-kompleting.sk

Ďaľšie informácie

IČO: 35 897 678

DIČ: 2021887571

IČ DPH: SK2021887571

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 6,
811 06 Bratislava

SWIFT: TATRSKBX

Číslo účtu: 2621768695/1100

IBAN: SK59 1100 0000 0026 2176 8695

Zápis v Obchodnom registri:
odd. s.r.o., vložka č. 32882/B