TDI - Kompleting s.r.o.

Adresa

Trnavská cesta 13
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel.:

02/555 67 839
02/555 67 840

Štatutárni zástupcovia:
Ing. Ivan Šurina – konateľ
surina@tdi-kompleting.sk
Ing. Miroslav Síbert – konateľ
sibert@tdi-kompleting.sk

IČO: 35 897 678
DIČ: 2021887571
IČ DPH: SK2021887571


Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 6, 811 06 Bratislava
SWIFT: TATRSKBX
Číslo účtu: 2621768695/1100
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2176 8695

Zápis v Obchodnom registri: odd. s.r.o., vložka č. 32882/B

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás! Poslať kópiu správy na váš e-mail