PROFESIONÁLNY
manažment výstavby

O spoločnosti

Spoločnosť TDI – Kompleting s.r.o. sa od roku 2004 zaoberá profesionálnym manažmentom výstavby. Investorom ponúkame komplexný servis, od analýzy investičného zámeru až po odovzdanie diela do prevádzky. Na základe viacročných skúseností z úspešne zrealizovaných projektov sme vypracovali vlastný a praxou osvedčený komplexný systém riadenia a kontroly výstavby a jeho uplatňovaním garantujeme vysokú kvalitu stavebného diela a úsporu nákladov investora.

V našom tíme pracujú kvalifikovaní odborníci s viacročnými skúsenosťami s výstavbou. Externe spolupracujeme s mnohými významnými odborníkmi na stavebnom a realitnom trhu.

Sme držiteľom Certikátu systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2015.

Spoločnosti SIMS a NISSR nás zaradili do zoznamu slovenských bonitných podnikov.

bonitny-podnik


bonitny-podnik


bonitny-podnik


bonitny-podnik


bonitny-podnik


bonitny-podnik


bonitny-podnik


bonitny-podnik