PROFESIONÁLNY
manažment výstavby

Ponuka služieb

PROFESIONÁLNY MANAŽMENT VÝSTAVBY

 • analýzy investičných zámerov
 • výber lokality pre uskutočnenie zámeru
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • organizovanie a vyhodnocovanie tendrov
 • inžiniering – vybavenie povolení na výstavbu
 • profesionálne dozorovanie výstavby
 • koordinácia stavebných a montážnych prác
 • kontroling kvality a nákladov
 • zabezpečenie kolaudácie
 • uvedenie stavieb do prevádzky
 • údržba stavieb
 • technické a právne poradenstvo v stavebníctve a realitách

Podrobný popis výkonov a činností v jednotlivých fázach výstavby je v časti Činnosti a služby.