PROFESIONÁLNY
manažment výstavby

Ostatné služby

Poradenstvo a konzultácie v oblasti prípravy projektov, pri výstavbe a pri riešení porúch stavieb.

Späť