Bytový dom FLAT 75 – novostavba, 75 b.j.

Informácie o projekte


Bytový dom FLAT 75 – novostavba, 75 b.j.
Investor: developBS s.r.o.
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2015 – 2017
Adresa: Bratislava – Petržalka