Haly DC3 a DC5, 55 400 m2

Informácie o projekte


Haly DC3 a DC5, 55 400 m2
Investor: Prologis Slovak Republic
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2016 – 2017
Adresa: ProLogis Park, Galanta - Gáň