Múzeum Holokaustu Sereď – I., II. a III. etapa

Informácie o projekte


Múzeum Holokaustu Sereď – I., II. a III. etapa
Investor: Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2015 – trvá
Adresa: Sereď