Nová administratívna budova SPP a.s.

Informácie o projekte


Nová administratívna budova SPP a.s.
Investor: SPP a.s.
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2007 – 2009
Adresa: Mlynské Nivy, Bratislava