Nové dátové centrum BA pre SPP a.s.

Informácie o projekte


Nové dátové centrum BA pre SPP a.s.
Investor: SPP a.s.
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2009 – 2010
Adresa: Mlynské Nivy, Bratislava