Panorama Business II

Informácie o projekte


Panorama Business II
Investor: Wendel s.r.o.
Výkon: Construction Management
Termín výstavby: 2015 – 2017
Adresa: Bratislava, Pribinova – Čulenova ul.