Polyfunkčný dom, Sasinkova ul. 21, Bratislava

Informácie o projekte


Polyfunkčný dom, Sasinkova ul. 21, Bratislava
Investor: A. E. Invest s. r. o.
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2017 - trvá
Adresa: Bratislava – Staré mesto