Polyfunkčný objekt, Nejedlého – Na Vrátkach (MamaPapa), 122 b.j.

Informácie o projekte


Polyfunkčný objekt, Nejedlého – Na Vrátkach (MamaPapa), 122 b.j.
Investor: ITB Future s.r.o.
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2016 – trvá
Adresa: Bratislava - Dúbravka