Rekonštrukcia a nadstavba budovy SPP a.s.

Informácie o projekte


Rekonštrukcia a nadstavba budovy SPP a.s.
Investor: SPP a.s.
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2004 – 2006
Adresa: Mlynské Nivy, Bratislava