Rekonštrukcia a prístavba Vlastivedného múzea v Galante

Informácie o projekte


Rekonštrukcia a prístavba Vlastivedného múzea v Galante
Investor: Trnavský samosprávny kraj
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2013 – 2014
Adresa: Galanta