Rekonštrukcia meštianskeho domu, Baštová 6, 8

Informácie o projekte


Rekonštrukcia meštianskeho domu, Baštová 6, 8
Investor: Conwert sk 01 s.r.o.
Výkon: Technický dozor investora
Termín výstavby: 2010 – 2011
Adresa: Bratislava, Staré Mesto