Technicko–prevádzková budova Nafta a.s. – novostavba

Informácie o projekte


Technicko–prevádzková budova Nafta a.s. – novostavba
Investor: Nafta a.s.
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2008 – 2009
Adresa: Plavecký Štvrtok