Úprava areálu SPP a.s. – Komunikácie a zeleň

Informácie o projekte


Úprava areálu SPP a.s. – Komunikácie a zeleň
Investor: SPP a.s.
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2007 – 2010
Adresa: Mlynské Nivy, Bratislava