Vzdelávacie a rehabilitačné stredisko Bivio

Informácie o projekte


Vzdelávacie a rehabilitačné stredisko Bivio
Investor: Združenie pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
Výkon: Technický dozor
Termín výstavby: 2016 – 2018
Adresa: Bratislava - Rača