Rodinné domy – Zelený dvor, 1. , 2. a 3. etapa

Informácie o projekte


Rodinné domy – Zelený dvor, 1. , 2. a 3. etapa
Investor: Vlastná investícia
Výkon: Kompletný manažment výstavby, inžiniering, technický dozor, predaj bytov
Termín výstavby: 2008– 2015
Adresa: Rovinka