Slovenské bonitné podniky

Svetová hospodárska a finančná kríza vyvoláva otázky spojené s dôsledkami a možnými riešeniami problémov v korporátnom a finančnom sektore. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyvinuli hodnotiaci model zameraný na bonitu komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky. Obe spoločnosti zverejňujú zoznam bonitných podnikov, ktoré dosiahli v roku 2013 najlepšie výsledky hodnotenia predikčnými metódami finančnej analýzy. Zoznam bol uverejnený i v Hospodárskych novinách. Z celkového počtu 224 000 hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 1,2% podnikov.

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potenciálne zdroje rizík, na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie. Je nástrojom relatívneho porovnávania bonity podnikov v rámci Slovenskej republiky. Na rozdiel od globálnych bonitných hodnotení umožňuje jemnejšiu diferenciáciu v hodnotení, čo výraznejšie prispieva k rozlíšeniu výšky relatívneho kreditného rizika medzi jednotlivými hodnotenými podnikmi. Má presnú a systémovú metodiku, zohľadňujúcu všetky relevantné faktory ovplyvňujúce bonitu podniku, ktorá je overovaná na základe indexov, a to v priebehu času a pre jednotlivé segmenty trhu.

Kompletný zoznam slovenských bonitných podnikov si môžete pozrieť tu.

hospodarske-noviny
bonitny-podnik