Rodinné domy – Zelený dvor – 1., 2. a 3. etapa

Informácie o projekte


Rodinné domy – Zelený dvor – 1., 2. a 3. etapa
Investor: Vlastná investícia
Výkon: Kompletný manažment výstavby, inžiniering, technický dozor, predaj bytov
Termín výstavby: 2008 – 2015
Adresa: Rovinka