Panorama Business II

TDI – Kompleting
Profesionálny manažment výstavby

Podrobný popis výkonov a činností v jednotlivých fázach výstavby

icon

Usporíme Vám čas a peniaze

icon

Váš partner vo výstavbe

icon

Stavajte s nami

TDI - Kompleting - stavebný dozor, technický dozor investora, profesionálny manažment výstavby


Spoločnosť TDI – Kompleting s.r.o. sa od roku 2004 zaoberá profesionálnym manažmentom výstavby. Investorom ponúkame komplexný servis, od analýzy investičného zámeru až po odovzdanie diela do prevádzky. Na základe viacročných skúseností z úspešne zrealizovaných projektov sme vypracovali vlastný a praxou osvedčený komplexný systém riadenia a kontroly výstavby a jeho uplatňovaním garantujeme vysokú kvalitu stavebného diela a úsporu nákladov investora.

V našom tíme pracujú kvalifikovaní odborníci s viacročnými skúsenosťami s výstavbou. Externe spolupracujeme s mnohými významnými odborníkmi na stavebnom a realitnom trhu.
Našim hlavným cieľom je poskytnúť investorovi kompletný servis, zastupovať a chrániť jeho záujmy a usporiť mu čas a náklady na výstavbu