O spoločnosti

Kto sme

Spoločnosť TDI – Kompleting, s.r.o., vznikla v roku 2004 a tento rok oslavuje 15. výročie úspešného pôsobenia na slovenskom trhu. Zameriava sa na poskytovanie služieb v oblasti profesionálneho manažmentu výstavby. Spolupracuje s významnými investormi v oblasti developmentu rezidenčných a administratívnych budov, priemyselných a skladových hál, dopravných stavieb aj pri obnove spoločensko-kultúrnych pamiatok. Zabezpečuje odborné poradenstvo a služby stavebného dozoru miestnym samosprávam a štátnym organizáciám. Investorom ponúka komplexný servis, od analýzy investičného zámeru až po odovzdanie diela.

Na základe vlastných skúseností z úspešne realizovaných projektov si spoločnosť vypracovala praxou osvedčený komplexný systém riadenia a kontroly výstavby a jeho uplatňovaním garantuje vysokú kvalitu stavebného diela aj úsporu nákladov investora. Odborné vedomosti spoločnosť aplikuje aj ako odborný garant a hlavný partner pri organizácii Construction Conference. V tíme TDI – Kompleting pracujú kvalifikovaní odborníci s bohatými skúsenosťami s výstavbou. Spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001 – Systému manažérstva kvality a od roku 2013 je hodnotená nezávislými agentúrami ako dôveryhodný a bonitný podnik.

Udelené certifikáty

Bonitný podnik

Svetová hospodárska a finančná kríza vyvoláva otázky spojené s dôsledkami a možnými riešeniami problémov v korporátnom a finančnom sektore. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyvinuli hodnotiaci model zameraný na bonitu komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky. Obe spoločnosti zverejňujú zoznam bonitných podnikov, ktoré dosiahli v roku 2013 najlepšie výsledky hodnotenia predikčnými metódami finančnej analýzy. Zoznam bol uverejnený i v Hospodárskych novinách. Z celkového počtu 224 000 hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 1,2% podnikov.

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potenciálne zdroje rizík, na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie. Je nástrojom relatívneho porovnávania bonity podnikov v rámci Slovenskej republiky. Na rozdiel od globálnych bonitných hodnotení umožňuje jemnejšiu diferenciáciu v hodnotení, čo výraznejšie prispieva k rozlíšeniu výšky relatívneho kreditného rizika medzi jednotlivými hodnotenými podnikmi. Má presnú a systémovú metodiku, zohľadňujúcu všetky relevantné faktory ovplyvňujúce bonitu podniku, ktorá je overovaná na základe indexov, a to v priebehu času a pre jednotlivé segmenty trhu.

Bonitný podnik 2021

Zobraziť certifikát

Bonitný podnik 2021

Zobraziť certifikát

Construction Conference

Spoločnosť TDI - Kompleting, s.r.o. je už od roku 2017 jedným z hlavných partnerov tejto celoslovenskej konferencie. Zástupcovia spoločnosti sa zúčastňujú verejných dikusií, kde diskutujú o rôznych trendoch v oblasti stavebníctva.