Detail projektu

Vydrica

Popis

Vydrica je jedným z najvýznamnejších súčasných projektov v Bratislave, nakoľko sa spustením jej realizácie započne proces scelenia bratislavského podhradia a prepojenia historického centra s nábrežím. 1. etapa projektu je tvorená trojicou mestských blokov. Blok V1 je bytový dom najvyššie vo svahu, V2 je o niečo nižšie a V3 je administratívnou budovou na nábreží Dunaja. Situované budú v priestore medzi takzvanými kúriami - teda zachovalými zvyškami štvrte a areálom Vodnej veže. Medzi objektami budú vytvorené nové ulice a v ich blízkosti budú zrevitalizované verejné priestory parkov a malých námestí. 1. blok, V1, je navrhnutý medzi novou Floriánskou ulicou a Oeserovým radom, opretým o hradný svah. Bývanie je tu prevažujúcou funkciou, byty a apartmány (celkovo 71 bytov a 14 apartmánov) sa budú nachádzať na 3. až 6. NP. 1. NP a mezanín, orientované do Floriánskej ulice, budú vyplnené obchodnými jednotkami. Blok bude tvorený 2 objektami, ktoré budú ďalej tvorené 2 sekciami, bude mať spoločné podzemné parkovanie a vyznačovať sa bude kombináciou pultových a plochých striech. Blok V2 bude zrealizovaný medzi Floriánskou a Žižkovou, ktorá tu bude mať sčasti charakter pešej zóny, ale aj prístupovej komunikácie. Takisto ide o objekt s prevažujúcou funkciou bývania, tvorený 2 budovami s prepojenou garážou. Budova V2a bude pozostávať z 2 sekcií, V2b z 3 sekcií. Domy budú mať 5 NP a obsahovať 99 bytov a 22 apartmánov. Retail bude umiestnený na 1. NP. Blok V3 bude situovaný medzi Žižkovou a Nábrežím arm. Gen. L. Svobodu. Budova bude mať 5 NP, okrem administratívy tu bude umiestnený retail na 1. NP. Kancelárie budú zaberať cca 2,2-tisíc m2, objekt samotný bude mať k dispozícii 29 parkovacích miest. Dokončenie 1. etapy je možné predpokladať v druhej polovici roka 2023.

Typ stavby

Rezidenčné budovy

Klient

Lucron, Vydrica a.s.

Termín výstavby

2019 - trvá

Lokalita

Bratislava

Popis

Vydrica je jedným z najvýznamnejších súčasných projektov v Bratislave, nakoľko sa spustením jej realizácie započne proces scelenia bratislavského podhradia a prepojenia historického centra s nábrežím. 1. etapa projektu je tvorená trojicou mestských blokov. Blok V1 je bytový dom najvyššie vo svahu, V2 je o niečo nižšie a V3 je administratívnou budovou na nábreží Dunaja. Situované budú v priestore medzi takzvanými kúriami - teda zachovalými zvyškami štvrte a areálom Vodnej veže. Medzi objektami budú vytvorené nové ulice a v ich blízkosti budú zrevitalizované verejné priestory parkov a malých námestí. 1. blok, V1, je navrhnutý medzi novou Floriánskou ulicou a Oeserovým radom, opretým o hradný svah. Bývanie je tu prevažujúcou funkciou, byty a apartmány (celkovo 71 bytov a 14 apartmánov) sa budú nachádzať na 3. až 6. NP. 1. NP a mezanín, orientované do Floriánskej ulice, budú vyplnené obchodnými jednotkami. Blok bude tvorený 2 objektami, ktoré budú ďalej tvorené 2 sekciami, bude mať spoločné podzemné parkovanie a vyznačovať sa bude kombináciou pultových a plochých striech. Blok V2 bude zrealizovaný medzi Floriánskou a Žižkovou, ktorá tu bude mať sčasti charakter pešej zóny, ale aj prístupovej komunikácie. Takisto ide o objekt s prevažujúcou funkciou bývania, tvorený 2 budovami s prepojenou garážou. Budova V2a bude pozostávať z 2 sekcií, V2b z 3 sekcií. Domy budú mať 5 NP a obsahovať 99 bytov a 22 apartmánov. Retail bude umiestnený na 1. NP. Blok V3 bude situovaný medzi Žižkovou a Nábrežím arm. Gen. L. Svobodu. Budova bude mať 5 NP, okrem administratívy tu bude umiestnený retail na 1. NP. Kancelárie budú zaberať cca 2,2-tisíc m2, objekt samotný bude mať k dispozícii 29 parkovacích miest. Dokončenie 1. etapy je možné predpokladať v druhej polovici roka 2023.

Typ stavby

Rezidenčné budovy

Klient

Lucron, Vydrica a.s.

Termín výstavby

6/2019 - trvá

Lokalita

Bratislava